Politikamız

Gerçek sermayenin insan kaynağı olduğuna inanarak İnsan Kaynakları Politikalarımızı aşağıdaki temel ilkelere dayandırırız :

  • Nitelikli insan gücünün tercih ettiği işveren olmak.
  • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak.
  • Takım ruhu bilinci içinde çalışanlarımızın çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bir araya gelmelerini sağlamak.
  • Açık iletişime dayalı, samimi, şeffaf bir organizasyon yapısı kurarak yüksek sadakat yaratmak.
  • Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak.
  • İş emniyeti ve iş sağlığı açısından güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak.
  • Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere uygun davranmak.
İletişim